недеља, 20. април 2014.

Христос Васкрсе!

Свим својим ђацима и свима који прате овај блог честитам највећи и најрадоснији хришћански празник:Ваш Вероучитељ

уторак, 15. април 2014.

Угледни час верске наставе

угледни_час
У основној школи „Херој Радмила Шишковић“ у Смедеревској Паланци број ђака који се одлучују да похађају верску наставу од 1. до 8. разреда повећава се из године у годину. Ове школске године је тај број нарастао на 63% од укупног броја уписаних ученика. Почев од школске 2012/2013. године ђацима и њиховом вероучитељу на располагању је учионица за верску наставу, опремљена најсавременијим техничким помагалима у виду тзв. „паметне табле“, преносивог рачунара и пројектора. У таквом амбијенту је недавно одржан и угледни час верске наставе којем су присуствовале и многе колеге које предају друге наставне предмете у овој школи.

Тема угледног часа одржаног у петом разреду носила је назив „Десет Божијих заповести (однос према Богу и човеку у Старом завету)“. Циљ овога часа дефинисан је као „Сагледавање односа човека са Богом и човека са човеком у Старом завету кроз разумевање заповести датих изабраном народу преко Мојсија“. На часу је обрађивано ново градиво. Методе рада коришћене на часу биле су дијалошка и монолошка, а радило се фронтално и у групама, уз коришћење Светог писма, рачунара, интерактивне табле и помоћних штампаних материјала, посебно осмишљених за овај час.

Васпитни задатак угледног часа верске наставе састојао се у развијању свести о томе да ниједан закон није већи од љубави према Богу и човеку. Ученици су се упознали са начином на који је Бог дао Мојсију Десет заповести, као и са садржајем и значењем Десет Божјих заповести. После овога часа, ученици би требало да разумеју однос човека са Богом и човека са човеком у Старом завету, као и да знају садржај заповести и разумеју њихов значај и међусобну повезаност.
Угледни час верске наставе је протекао у доброј и позитивној атмосфери, и на крају је оцењен добрим оценама од стране присутних наставника, али и самих ђака. Снимак часа могуће је погледати на Ју Тјуб каналу корисника Вероучитељ Смедеревска Паланка.

Популарни постови

Претрага православних презентација

Пунотекстуална претрага по православном интернету: